Ruimte voor de Waal Nijmegen

 
22 januari 2013 – Eind januari is in Nijmegen het startsein gegeven voor het omvangrijke project Ruimte voor de Waal Nijmegen, onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Samen met 50 schoolkinderen en burgemeester Bruls van Nijmegen verrichtte minister Schultz van Haegen symbolisch de eerste graafwerkzaamheden voor de nevengeul. Door deze nevengeul ontstaat een eiland in de Waal.

De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier als een flessenhals. Bij hoogwater kan de rivier het water niet verwerken. Om de bewoners te beschermen tegen overstromingen wordt bij Lent-Nijmegen de dijk verlegd en een nevengeul gegraven. Hierdoor ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: twee nieuwe bruggen en een verlenging van de Waalbrug.

De combinatie i-Lent, die bestaat uit Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV, is de komende jaren op verschillende plekken gelijktijdig aan het werk met de geul, de dijk en de bruggen. Om de overlast voor de omgeving te beperken vindt het transport zoveel mogelijk plaats per schip en zal in het werkgebied een bouwweg worden aangelegd. Eind 2015 moeten de werkzaamheden voor de waterveiligheid zijn afgerond; in augustus 2016 moet het hele project gereed zijn. Kosten: € 351 miljoen.

Zie ook www.ruimtevoorderivier.nl>