Oplevering Noordwaard

 

RvdR: Noordwaard opgeleverd

13 oktober 2015 – Gisteren, 12 oktober, verrichtte minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de officiële oplevering van het Ruimte voor de Rivierproject ‘Ontpoldering van de Noordwaard’. Met het inrichten van de Noordwaard als doorstroomgebied voor de rivier de Nieuwe Merwede kan bij hoge waterstanden het rivierwater sneller worden afgevoerd. De waterstand bij Gorinchem wordt dan met 30 centimeter verlaagd.
De Noordwaard is een gebied van zo’n 4.450 hectare dat grenst aan de Brabantse Biesbosch en de Nieuwe Merwede. 2000 hectare van dit gebied is nu ‘ontpolderd’, teruggegeven aan de rivier. Door de ontpoldering is de veiligheid in het benedenrivierengebied vergroot. De dijk langs de Nieuwe Merwede is verlaagd van 5 m tot een hoogte van 2 m boven NAP. Stijgt het rivierwater tot boven die hoogte, dan stroomt het water over in de polder. Op die manier krijgt de rivier meer ruimte en daalt de waterstand.

De Noordwaard kan enkele keren per jaar onder water komen te staan. Dit komt voornamelijk in de winter voor, als de waterstand hoog is door regen en smeltwater.

De Noordwaard is één van de meest omvangrijke projecten binnen Ruimte voor de Rivier:

  • 70 km kades en dijken
  • 50 km nieuwe weg
  • 29 terpen en maatwerkoplossingen
  • 38 verkeersbruggen
  • 12 gemalen en 17 windwatermolens
  • 80 km verlegde kabels en leidingen (distributienet)
  • 10 km verlegde kabels en leidingen (stamvoeding)
  • 4 miljoen m3 grondtransport (ca. 300.000 vrachtwagens)

Bron: Ministerie van I&M>