Kampen zet stap in bescherming tegen hoogwater

3 juni 2013 – Vandaag hebben alle dertien* betrokken partners bij project ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst, waarmee de komst van het Reevediep en de verlaging van de IJsselbodem bij Kampen belangrijk dichterbij zijn gekomen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, een van de ondertekenaars, bezocht tevens het gebied en sprak met vertegenwoordigers van bewoners.
De IJsselregio wordt in de toekomst steeds meer bedreigd door hoogwater. De maatregelen van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier zijn dan ook hard nodig voor de bescherming van de inwoners van Kampen tot Zwolle. Om die reden gaat het gebied rond Kampen de komende jaren flink op de schop. Zo komt er voor de afvoer van toekomstig hoogwater een bypass die de IJssel met het Drontermeer verbindt. Deze bypass is vorig jaar Reevediep gedoopt. Daarnaast wordt de IJsselbodem over een lengte van 7,5 kilometer verlaagd. Naast de samenwerkingsovereenkomst is een realisatieovereenkomst gesloten tussen de provincie Overijssel en het ministerie over de uitvoering van de projecten. De aanbestedingsprocedure start dit jaar en de eerste werkzaamheden beginnen in de loop van 2014.

*De samenwerkende partijen zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische zaken, de provincies Flevoland en Overijssel, de gemeenten Kampen, Dronten, Oldebroek, Hattem en Zwolle, de waterschappen Groot Salland, Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe en Staatsbosbeheer.

Bron: Ruimte voor de Rivier>