Ruimte voor meer treinen op Amsterdam Centraal

Amsterdam Centraal wordt de komende tien jaar grondig vernieuwd. Niet alleen het station wordt aangepakt, maar ook aan het spoor wordt gewerkt. Doel is dat vanaf 2030 vanuit alle windrichtingen minimaal elke tien minuten een trein van en naar de hoofdstad gaat.

Het Tracébesluit voor Amsterdam Centraal is op 27 januari gepubliceerd in de Staatcourant. In het Tracébesluit staan de contouren voor de spoorinfrastructuur rond het station van de hoofdstad. Dankzij de verbouwing van het station en de werkzaamheden aan het spoor is er straks meer ruimte voor treinen en passagiers.

Door de verbouwing en renovatie kunnen omstreeks 2030 meer reizigers het station gebruiken. Onder andere op verbindingen tussen Amsterdam en Noord-Holland, Flevoland en Brabant zullen elke tien minuten treinen rijden. Ook zijn de werkzaamheden noodzakelijk om andere ambities uit Toekomstbeeld OV 2040 te verwezenlijken, zoals het sneller kunnen reizen tussen de Randstad en het Noorden en Zuiden van het land en het aantrekkelijker maken van internationale treinreizen.

Voor de pandemie was Amsterdam Centraal één van de drukstbezochte stations in Nederland met dagelijks 200.000 reizigers. De verwachting is dat na de coronacrisis dit aantal zal terugkeren en zelfs zal groeien.

Na zes jaar plannen maken kan eind 2021 met de werkzaamheden worden gestart. Als eerste zullen er vooral voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Vanaf 2024 gaan het station en het spoor op de schop.

Aanpassingen die worden gedaan aan het spoor zijn onder andere het vervangen van vijf bruggen bij de Oostertoegang en het aanleggen van een nieuwe kruising bij de Dijksgracht, waardoor treinen zonder te wachten elkaar kunnen kruisen. Het aantal doorgaande sporen gaat terug van tien naar negen, er komen minder wissels, en een gedeelte van het spoor wordt vernieuwd. Treinen kunnen hierdoor korter achter elkaar het station binnenrijden.

Dankzij de aanpassingen aan de sporen in het station kunnen de perrons en trappen worden verbreed. De bestaande reizigerstunnel onder het spoor wordt vernieuwd en de Oosttunnel flink aangepakt. In deze tunnel komt ruimte voor winkeltjes en bevinden zich straks extra opgangen naar de perrons.

De plannen zijn tot stand gekomen in goede samenwerking met de gemeente Amsterdam. Gezamenlijk is ingezet op behoud van het monumentale karakter van het station en de verbinding van het spoor met de stad.

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat>

Zie ook ProRail>