Ruimte voor de Rijn in de Arnhemse uiterwaarden

16 januari 2014 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 16 januari de eerste schop gezet in de uiterwaarden van de Nederrijn bij Arnhem. Daarmee is het startsein gegeven voor het project van Rijkswaterstaat waarmee de Rijn bij Arnhem meer ruimte krijgt bij extreem hoog water. Het project bij Arnhem wordt uitgevoerd in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Aan de zuidzijde van Arnhem komen onder meer twee geulen en de zomerkade wordt verlaagd. De waterstand van de Nederrijn daalt hierdoor bij hoog water met 7 centimeter en overtollig water kan sneller worden afgevoerd. Het gebied, Stadsblokken-Meinerswijk, is zo’n 300 hectare groot en wordt nu al de ‘wilde achtertuin’ van Arnhem genoemd.

Ruimte voor de Rivier was in Arnhem een vliegwiel voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen, met name op het gebied van recreatievoorzieningen. Er komen  twee geulen (een met natuurvriendelijke oevers onder de John Frostbrug, en een nabij de Plas van Bruil), de zomerkade wordt afgegraven en er wordt een instroomdrempel aangelegd. Er komen fietspaden die het gebied toegankelijker maken en aansluiten op recreatieve routes in de provincie Gelderland. Drie vissteigers, een struinvlakte en trekpontje completeren de recreatieve voorzieningen. De cultuurhistorische betekenis van het gebied, waar verdedigingslinies lagen in de Romeinse tijd tot in de periode van de Koude Oorlog, wordt door de gemeente zichtbaar gemaakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemingscombinatie GMB-Van Oord en moeten in de loop van 2015 gereed zijn.

Meer op de website van I&M>