Ruimte voor de Lek van start

5 maart 2014 – Vandaag heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu samen met gedeputeerde Ralph de Vries van de provincie Utrecht officieel de schop in de grond gezet voor het project Ruimte voor de Lek. Dit project is één van de ruim 30 projecten van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. De Lek krijgt meer ruimte waardoor de waterstand bij hoogwater 8 cm lager wordt.

Minister Schultz schept zandRuimte voor de Lek zorgt ervoor dat de Lek bij hoogwater meer water kan afvoeren naar zee. Dit gebeurt door onder andere een zomerkade te verleggen, nevengeulen te graven en de toegangsdam bij de stuw van Hagestein te verlagen. Hierdoor daalt de waterstand bij hoogwater met 8 cm. Het gebied wordt niet alleen veiliger, maar ook mooier. Nieuwe natuur wordt aangelegd, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt voor wandelaars en fietsers. Er komen ook uitzichtpunten en extra wandelroutes, vissteiger en een paardenpad.

De opdracht is in december 2012 gegund aan aannemingscombinatie Ruimte voor de Lek, bestaande uit Martens en Van Oord en Heijmans N.V. Zij hebben tot oktober 2015 de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. De aannemerscombinatie is tijdens voorbereidende werkzaamheden gestuit op archeologische vondsten, zoals restanten van twee steenovens uit de 16e of 17e eeuw. Ook zijn een schuur, een oud sluisje en enkele greppels gevonden. Er zijn diverse ecologische onderzoeken in het gebied geweest.

Bron: Ministerie van I&M>