Ruimte voor de Lek afgerond

13 mei 2016 – Donderdag 12 mei werd het project Ruimte voor de Lek officieel afgesloten met de voordracht van het gedicht ‘Rivierverruiming’ door de Utrechtse dichter Ingmar Heytze. Bij het project Ruimte voor de Lek zijn in de uiterwaarden van de Lek bij Vianen en Nieuwegein – Bossenwaard, Pontwaard, Mijnsherenwaard en ’t Waalse Waard – nieuwe geulen gegraven. In de Vianense Waard is de zomerkade verder landinwaarts gelegd. Ook is de toegangsdam naar het stuweiland bij Hagestein verlaagd. Hiermee heeft de Lek meer ruimte gekregen, zodat bij hoge waterafvoeren de waterstand acht centimeter lager is dan in de oude situatie.
Volgens Rijkswaterstaat is het gebied niet alleen veiliger geworden, maar ook mooier. Verschillende functies komen nu in het gebied samen: water, recreatie, natuur, wonen en werken. De uitvoering van het project – dat maart 2014 startte – lag in handen aannemerscombinatie Ruimte voor de Lek, een samenwerkingsverband van De Martens, Van Oord en Heijmans.

Meer over het project op de site van RWS>

RvdR