Ruimte voor de Rivier in Civiele Techniek

RvdR

Succes en gevolg van Ruimte voor de Rivier
Wetenschappers van UNESCO-IHE in Delft hebben in opdracht van de Programma Directie Ruimte voor de Rivier (PDR) onderzoek gedaan naar de succesfactoren en de effecten van het programma Ruimte voor de Rivier. Civiele Techniek sprak met de betrokken onderzoekers.
(CT 1/2 2013)

 

Meten is weten: Verdeelkraan Hondsbroeksche Pleij wordt ingeregeld
Sinds januari vorig jaar heeft ons land een systeem waarmee bij hoog water de waterverdeling tussen Nederrijn en IJssel kan worden geregeld. Het gaat om een regelwerk en een hoogwatergeul in de Hondsbroeksche Pleij, bij Westervoort. Om ervoor te zorgen dat die waterverdeling ook echt wordt bereikt, beschikt Rijkswaterstaat over een meetinstrumentarium, waarmee het systeem kan worden ingeregeld.
(CT 1/2 2013)

Eerste grote Ruimte voor de Rivierproject gereed: De eerste ‘kraan’ van Nederland is af
Op 30 januari 2012 is het eerste grote Ruimte voor de Rivierproject opgeleverd: de Hondsbroeksche Pleij. Een mijlpaal. Civiele Techniek sprak met Cor Beekmans over de waarde en gevolgen van het project.
(CT 1/2 2012)

Ruimte voor de Rivier: stand van zaken
In 2006 startte ‘Ruimte voor de Rivier’,een programma waarmee Nederland het effect van de klimaatverandering op de waterhuishouding wil beheersen. De meeste projecten beginnen nu goed op gang te komen.
(CT 1/2 2012)

Verplaatsen biedt ruimte voor de rivier
De voorstudies voor het megaprogramma ‘Ruimte voor de rivier’ zijn min of meer klaar. Maar hoe moet men omgaan met het behoud van karakteristieke (monumentale) objecten en historische rechten? Onteigening lijkt de oplossing, maar ook (tijdelijk) verplaatsen is een goed alternatief.
(CT 3 2011)

Interview: Ruimte voor de Rivier op stoom
De Ruimte voor de Rivierprojecten beginnen in de uitvoeringsfase te raken. In december 2010 werd de aftrap gegeven voor de ontpoldering van de Overdiepse polder; dit voorjaar gaan project Noordwaard, Nederrijn en kribverlaging Midden Waal in uitvoering. Waarschijnlijk rond de zomer gaan de projecten in Gorinchem, Deventer en Zwolle in uitvoering Civiele Techniek sprak met Ingwer de Boer, programmadirecteur van Ruimte voor de Rivier, over de voortgang en het tempo.
(CT 1/2 2011)

Ruimte voor de Rivier: Megapijlers brengen meer veiligheid rond Lexkesveer
Door de Nederrijn meer ruimte te geven, kan meer water naar zee worden afgevoerd. Deze ‘ruimte voor de rivier’ kwam dankzij verschillende maatregelen tot stand. Zo is de veerdam, deels vervangen door een brug, met opvallend grote pijlerelementen.
CT 1/2 2010

Project Overdiepse Polder: Rivierverruiming langs de Bergsche Maas
In het kader van Ruimte voor de Rivier is het gebied  de Overdiepse Polder aangewezen voor rivierverruiming en waterberging. De opstallen van de bedrijven in de polder worden naar terpen verplaatst.
CT 1/2 2009
Inspiratieboek

Inspiratieboek: ruimte voor de rivier zonder te slopen

Klimaatverandering vraagt wellicht om een andere inrichting van Nederland. Water zal meer ruimte opeisen. Vraag is of die extra ruimte voor de rivier ertoe zal leiden dat bestaande bebouwing plaats moet maken; en zo ja: hoe? Eind juni pubiceerde Rijkswaterstaat in samenwerking met CURNET een inspiratieboek onder de titel: Waarde van wonen aan de rivier’. Een verzameling voorbeelden van alternatieven voor sloop.
CT 5/6 2008

Meer over het verplaatsen van gebouwen>

Leven met Water:  De Nederlandse kust in 2080 in vier scenario’s
Nederland bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Het programma Leven met Water vervult daarin een voortrekkersrol. Een belangrijke stap is het inventariseren van de belangrijkste (kennis)vragen die de onderzoeksagenda op de lange termijn zullen bepalen. Daartoe zijn in het project Duurzaam leven aan Zee, door een consortium onder leiding van TNO Innovatie en Ruimte, vier scenario’s voor de Nederlandse kust bekend gemaakt.
CT 1 2008