Ruim een miljoen voor vitale zandige kustversterkingen

Er gaan vier onderzoeksprojecten van start binnen het programma Living labs in the Dutch delta. UT-professor Kathelijne Wijnberg (faculteit Engineering Technology (ET) krijgt ruim een miljoen voor haar onderzoek naar vitale zandige kustversterkingen. De financiering komt van NWO en de Topsector Water.
Grootschalige zandige kustversterkingen zoals de Zandmotor en de Hondsbossche Duinen combineren kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Het project van Wijnberg onderzoekt hoe deze twee doelen ook op lange termijn goed samengaan.
De projecten van ‘Living labs in the Dutch delta’ ontwikkelen kennis die de waterveiligheid en de veerkracht van het watersysteem verbetert. Het programma is een samenwerking tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, ontwikkeld door NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en diverse publieke en private partners binnen het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat NKWK.

Meer bij de UTwente>