Ruim € 3 miljard omzet gemoeid met door PFAS getroffen projecten

Bouwend Nederland maakt zich grote zorgen over de PFAS-problematiek. Voor een helder beeld heeft de vereniging een enquête uitgezet. Tijdens de herfstvakantie reageerde ruim 17 procent van de leden. Uit deze eerste inventarisatie blijkt de urgentie van het probleem groot. Natuurlijk in de infra maar óók in de woningbouw en utiliteitsbouw.

De uitkomsten van de enquête geven een voorlopig beeld. Ze zijn niet geëxtrapoleerd naar de gehele sector maar aangenomen mag worden dat de totale aantallen getroffen projecten en de daarmee gemoeide omzet veel hoger zijn. Bouwend Nederland ontvangt nog steeds ingevulde enquêtes.

37 procent van de ondernemers ondervindt nu al hinder van de PFAS-problematiek.

308 projecten zijn inmiddels getroffen (53 procent infra, 32 procent woningbouw en 15 procent utiliteitsbouw). De totale omzet van deze getroffen projecten betreft volgens Bouwen Nederland ruim 3 miljard euro. Ruim 2 miljoen kuub grond kan niet afgevoerd worden.

Ondernemers verwachten als gevolg van de PFAS-problematiek met name personele problemen, minder inkoop bij onderaannemers/grondwerkers en problemen met het nakomen van contractuele verplichtingen.

Foto: Bouwend Nederland

Meer bij Bouwend Nederland>