Rotterdamse Biënnale: ‘neem maatregelen tegen droogte’

Artist impression van de animatie van Atelier Droogte in de Delta, IABR, Studio Marco Vermeulen

Op 19 september is de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) gestart met de tentoonstelling ‘Droogte in de delta’. De IABR is een tweejaarlijkse internationale manifestatie over architectuur, gericht op de toekomst van de stad en haar regio. De negende editie heeft als thema ‘Down to Earth’. De openingstentoonstelling laat onder meer het toekomstbeeld zien van COASTAR: grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond ín en áchter de duinen van laag-Nederland. COASTAR richt zich op grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond. Zoetwateropslag in de brakke ondergrond overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen watervraag en wateraanbod. Tegelijkertijd bestrijdt COASTAR de toenemende verzilting door brak grondwater af te vangen en in te zetten voor de productie van zoetwater.

COASTAR is in de afgelopen jaren ontwikkeld vanuit TKI Deltatechnologie en Watertechnologie, met Arcadis, Deltares en KWR en bedrijfsleven en overheden in Zuid-Holland: van idee naar verkenning naar toepassingen. Een van de concrete toepassingen is brakwaterwinning onder de duinen, dat vanaf komend jaar in de praktijk getest wordt door waterbedrijf Dunea. De tentoonstelling Droogte in de Delta roept op tot uitvoerbare maatregelen tegen droogte. Binnen COASTAR worden deze maatregelen ontwikkeld en ontworpen en, zoals bij Dunea, ook tot uitvoering gebracht.

De IABR-tentoonstelling ‘Droogte in de delta’ is vanaf zaterdag 19 september tot en met zondag 18 oktober te zien in de Keilezaal, Keilestraat 9-K1, Rotterdam.

Veel meer over IABR en COASTAR bij Deltares>