Rotterdams consortium wint EU tender smart city toepassingen

12 juli 2016 – De Europese Commissie heeft begin juli voorstel voor smart city toepassingen van een door Rotterdam geleid internationaal consortium goedgekeurd.  Het gaat om een subsidiebedrag van bijna € 18 miljoen. Hiervan is € 5,4 miljoen bestemd voor projecten in Hart van Zuid. Het geld wordt gebruikt om innovatieve en duurzame toepassingen mogelijk te maken. Zo komen er intelligente energiemanagementsystemen, die de uitwisseling van energie tussen de diverse gebouwen zoals Ahoy, het zwembad, het kunstenpand en het metro- en busstation mogelijk maken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, urban windmolens, warmte koude opslag-installaties en energieterugwinning uit het riool en vanuit het wegdek. Niet alleen gebouwen worden aangesloten, maar ook het OV. Hiermee wordt een grote stap gezet naar nul-emissie van C02.

Bijzonder aan het project is volgens Gemeente Rotterdam ook dat de data worden ontsloten. Door gebruik te maken van een 3D-model die onder andere het energiegebruik in het gebied visualiseert, ontstaat er beter inzicht in de mogelijkheden om het energiemanagement te optimaliseren. De subsidie is onderdeel van het EU Horizon2020-programma.

Bron: Rotterdam>