Robot begraaft zeekabels 5,5 meter diep

TenneT bouwt ten noorden van de Maasvlakte het Net op zee Hollandse Kust (zuid) voor het aansluiten van nieuwe windparken. Daarvoor moeten vier kabels de Noordzeebodem ingegraven worden. Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé moeten de kabels 5,5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken.

Het Van Oord – Hellenic kabelconsortium installeert dit jaar de eerste twee kabels naar het Alpha platform. De andere twee kabels, voor het Beta platform, volgen in 2021. De afgelopen dagen zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond. De kabel is met een gestuurde boring aan land getrokken naar het nieuw gebouwde transformatorstation op de Maasvlakte. Vanaf daar wordt de kabel met een totale lengte van 42 kilometer naar het windgebied Hollandse Kust (zuid) gelegd door de Deep Dig-It, een gigantische, op afstand aangestuurde onderwater trencher (graafmachine).

Van Oord’s Deep Dig-It is een zogenaamd ‘Tracked Remotely Operated Vehicle’ (TROV).  De trencher rijdt onbemand over de zeebodem en maakt een diepe sleuf voor de kabels door de zeebodem vloeibaar te maken. Tegelijkertijd legt de onderwatergraafmachine de kabels in de sleuf en maakt deze weer dicht. De nieuwe trencher is de een van de allergrootste en meest krachtige in zijn soort en kan de kabels tot meer dan 5,5 meter diepte begraven in zeer harde grond. De Deep Dig-It wordt aangestuurd vanaf Van Oord’s offshore installatieschip MPI Adventure. Het schip is tevens uitgerust met een kraan die de Deep Dig-It te water laat en er weer uithaalt.

Het Hollandse Kust (zuid) offshore windpark ligt 22 kilometer uit de kust van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De zeekabels verbinden de twee platforms op zee met het hoogspanningsstation De Maasvlakte en de Randstad 380 kV- Zuidring.

De hoogspanningsverbinding van 1.400 MW zal in 2022 voltooid zijn en de windparken leveren uiteindelijk voldoende elektriciteit voor het jaarlijks verbruik van 1,6 miljoen huishoudens. Daarmee draagt dit offshore windpark aanzienlijk bij aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2023 in totaal 3,5 GW aan geïnstalleerd vermogen windenergie op zee te realiseren.

Van Oord>