Rioolincidentenplannen voor vijf gemeenten in Zuid-Holland

 

3 april 2013 – Een groot deel van de Nederlandse gemeenten is nog onvoldoende voorbereid op incidenten of calamiteiten die invloed hebben op het rioolstelsel of het oppervlaktewatersysteem. Vijf gemeenten in de regio Zuid-Holland hebben daarom actie ondernomen en Tauw ingeschakeld voor het opstellen van een rioolincidentenplan. Het betreft de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Het gezamenlijk opstellen van het rioolincidentenplan is een logisch gevolg van hun nauwe samenwerking in de afvalwaterketen.

De brand bij Chemie-Pack heeft intussen het belang van een rioolincidentenplan aangetoond. Bij deze brand is vervuild bluswater in het oppervlaktewater terechtgekomen en zijn er ook delen van de riolering aangetast, met zeer hoge maatschappelijke kosten tot gevolg. Daarom zien steeds meer gemeenten het nut van een dergelijk plan in.

Een rioolincidentenplan is een noodplan. Het is een praktijkgericht draaiboek dat een gemeente kan gebruiken tijdens incidenten waarbij direct gevaar is voor het rioolstelsel, het oppervlaktewater of de volksgezondheid. Het beschrijft de stappen die genomen moeten worden, door wie deze stappen genomen moeten worden en hoe de afstemming met waterschap, brandweer en politie moet verlopen. In het rioolincidentenplan staat ook alle relevante informatie waaronder de ligging van persleidingen, overstorten en de aanwezigheid van risicovolle bedrijven (BRZO). Cruciale informatie die vaak niet beschikbaar is op de plaats van het incident.

Bron: Tauw>