Riooldammen in de Nieuwe Waterweg

Rijkswaterstaat legt in de Nieuwe Waterweg een langsdam aan van oude rioolbuizen uit Rotterdam. Gemeente Rotterdam vervangt het rioleringssysteem in de stad, een mooi moment voor hergebruik; de oude buizen en putten krijgen een tweede leven bij Rozenburg.
De buizen die ‘de riooldam’ gaan vormen zijn een deel van 4 km langsdammen die worden aangelegd langs de landtong van Rozenburg, tussen de Maeslantkering en Rozenburg. Normaal gesproken is een langsdam van stortsteen, nu krijgen de schoongemaakte rioolbuizen een tweede leven als dam. Dat spaart volgens Rijkswaterstaat CO2 en materiaal.
De riooldam steekt straks deels boven het water uit waardoor deze golfslag en stroming, van onder andere scheepvaart, tegenhoudt. Zo ontstaat een luw gebied met getijdewerking achter de riooldam. Zo’n intergetijdengebied heeft een grote aantrekkingskracht op vogels, waterplanten, vissen en ander waterleven. Het ruwe uiterlijk van de riooldammen, met zijn ongelijke vorm en vele gaten, is aantrekkelijk voor mossels, waterplanten en vissen.

Sinds 2013 werkt Rijkswaterstaat samen met het havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds samen in ‘de Groene Poort’. Doel van dit project is het maken van natuurvriendelijke en duurzame oevers langs de Nieuwe Waterweg en het Scheur.

Delen van oude Rotterdamse rioolbuizen liggen langs de oever van Landtong Rozenburg om een langsdam te vormen, waarachter een luw gebied kan ontstaan
(Foto: Rijkswaterstaat)

Meer bij Rijkswaterstaat>