Aanpassingen tracé Rijnlandroute

 

20 maart 2013 –  De Rijnlandroute, de nieuwe snelweg tussen de A4 en A44, krijgt geen langere tunnel bij Leiden. De weg wordt bij de wijk Stevenshof verdiept aangelegd.  Dat heeft de provincie op 20 maart bekend gemaakt. Bewoners wilden eigenlijk een tunnel, maar dat plan is technisch niet haalbaar.
De RijnlandRoute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van groot belang voor de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute is nodig om de economische potentie van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten als Wassenaar en Leidschendam-Voorburg te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen ontsluiten.
Het ontwerp van de Rijnlandroute is door de Provincie is samenspraak met een aantal belanghebbende partijen waaronder de gemeente Leiden.

In dit inpassingsplan is het oorspronkelijke ontwerp op een aantal punten aangepast:

– een compactere vormgeving van Knoop Leiden West, dus minder ruimtebeslag op het Bio Science Park;

– het realiseren van de geheel verdiepte ligging langs de Stevenshof en een aquaduct bij de veenwatering.

– het behoud van de Dobbewatering door de boortunnel;

– het mogelijk maken van de groen-recreatieve verbinding in de Oostvlietpolder;

– geen bypass door de Oostvlietpolder, maar een opwaardering van de Europaweg en het Lammenschansplein

Rijkswaterstraat toetst dit voorstel voor optimalisatie op haalbaarheid. Deze toets is naar verwachting in mei klaar.

Meer op de website van Leiden>