Rijnlandroute: Rijn-Schiekanaal ondergronds gepasseerd

Bij de aanleg van de Rijnlandroute is een mijlpaal bereikt. Na 200 meter kwam er voor boormachine Gaia een nieuwe uitdaging: boren onder het Rijn-Schiekanaal op 25 meter diepte. Op 2 oktober is het Rijn-Schiekanaal succesvol gepasseerd.
Bij het boren wordt gebruik gemaakt van overdruk en tegendruk, gewicht en tegenwicht. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat het voorste stuk bij de tunnelboormachine – het graaffront – instort, wordt een bentonietvloeistof gebruikt. Die staat onder verhoogde druk zodat er evenwicht kan ontstaan met de water- en gronddruk. Het toepassen van het principe van druk en tegendruk was ook nodig voor de passage onder het Rijn-Schiekanaal.

Onder het Rijn-Schiekanaal wordt nog niet zo diep geboord. Een van de mogelijkheden van tegendruk was om ballast aan te brengen in het kanaal. Dan zou er geen scheepvaart kunnen plaatsvinden. Dus dit was geen goede optie. Daarom is ervoor gekozen bij deze passage vooraf extra tests en berekeningen uit te voeren.

Op het maaiveld is tussen de startschacht en het Rijn-Schiekanaal speciale apparatuur geplaatst waarmee de gronddruk onder het Rijn-Schiekanaal is nagebootst. Met de meetresultaten kon Gaia zó worden afgesteld dat druk en tegendruk optimaal in evenwicht waren. Hiermee was er voldoende zekerheid dat we het Rijn-Schiekanaal op een veilige wijze konden passeren.

Rijnlandroute>