RijnlandRoute: oproep voor inzending ideeën voor aanvullende hinderbeperkende maatregelen N206 ir. G. Tjalmaweg

De provincie Zuid-Holland stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor aanvullende (bovenwettelijke) hinderbeperkende maatregelen ten behoeve van de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg. Gedeputeerde Staten hebben dit besluit genomen, mede naar aanleiding van een verzoek van Provinciale Staten. Bij het samenstellen van de aanvullende maatregelen worden nadrukkelijk de bewoners en bedrijven in de buurt van de Tjalmaweg betrokken. Hiervoor doet de provincie nu een oproep aan iedereen om ideeën in te zenden en deel te nemen aan een te vormen werkgroep. De ideeën mogen te maken hebben met zowel de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg als de definitieve situatie. Het indienen van één of meerdere ideeën kan tot en met maandag 29 juni anstaande. Eind september 2020 moeten de aanvullende maatregelen worden vastgesteld.
De RijnlandRoute is een wegverbinding in aanbouw van Katwijk via het zuiden van Leiden naar de A4 bij Zoeterwoude. De RijnlandRoute is een wegverbinding in aanbouw van Katwijk via het zuiden van Leiden naar de A4 bij Zoeterwoude. Het project bestaat uit drie onderdelen, waarvan onderdeel 2 (verbreding van de N206 tussen Katwijk en aansluiting Leiden-West (A44)) betrekking heeft op de oproep van de provincie. De uitvoering van dit projectonderdeel ligt in handen van Boskalis die ook al hinderbeperkende maatregelen heeft getroffen, zoals het terugbrengen van de maximale snelheid op de tijdelijke N206 van 70 naar 50 km/u; plaatsen van noise-barriers van 2,9 meter hoog langs de gehele noordzijde (dorpszijde) van de tijdelijke verlegging; bedrukken van de noise-barriers nabij de woningen met een fotoprint; monitoren van verschillende aspecten (geluid, trillingen en de waterstand) en het treffen van maatregelen indien daar aanleiding voor is; drukken in plaats van trillen van de damwanden ter beperking van de geluidsoverlast; afwikkelen van het overgrote deel van het zware bouwverkeer via het werkterrein (en niet via de tijdelijke N206) en het organiseren van een wekelijks spreekuur voor bedrijven en omwonenden in de bouwkeet van Boskalis, op afspraak en zodra een versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus dit toelaat.
De extra hinderbeperkende waarnaar de provincie nu op zoek is, komen bovenop de maatregelen van Boskalis.

Meer bij de Provincie Zuid Holland>