Rijnlandroute naar volgende fase

11 december 2014 – Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag 10 december  ingestemd met het provinciaal inpassingsplan voor de aanleg van de RijnlandRoute. Met dit besluit begint een nieuwe fase voor het project. De provincie kan zich nu gaan richten op de uitvoeringsfase.

De RijnlandRoute is een provinciale oost-west verbinding van Katwijk naar de A4. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland ook in de toekomst. De verbinding ontsluit nieuwe woningbouw en draagt volgens de Provincie bij aan verdere ontwikkeling van de economische potentie van de regio. De RijnlandRoute bestaat uit een combinatie van rijkswegen en provinciale wegen. Voor het provinciale deel is het provinciaal inpassingsplan nu vastgesteld. Voor het rijksdeel stelt de minister een zogeheten tracébesluit vast, de verwachting is dat dit besluit nog deze maand wordt genomen.

Meer over de Rijnlandroute op de site van Provincie Zuid Holland>