Rijkswaterstaat werkt samen met partners aan de warmtetransitie

Foto: Rijkswaterstaat

In het klimaatakkoord heeft Nederland afgesproken in 2050 aardgasvrij te zijn. Voor deze warmtetransitie zijn verschillende andere warmtebronnen in beeld. Rijkswaterstaat als beheerder van de grote rivieren kan hier een bijdrage aan leveren door warmte uit het rivierwater in te zetten als duurzame warmtebron. Daarmee kan 30 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd worden.
Rijkswaterstaat onderzoekt samen met energiebedrijf Alliander in het project Warmte uit Water hoe de water- en energiewereld de warmtetransitie kan worden vorm gegeven. Daarbij zet Rijkswaterstaat thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in als een alternatieve, duurzame bron van warmte voor woningen in Nederland.
Volgens Rijkswaterstaat wordt het steeds duidelijker dat er niet één partij is die de warmtetransitie alleen kan realiseren. Daarbij spelen naast waterbeheerders en netbeheerders ook gemeenten, woningcorporaties, particuliere huiseigenaren, bedrijven die energie kunnen produceren en leveren een rol.

Meer bij RWS>