Rijkswaterstaat voltooit vijf projecten Drechtsteden

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen drie jaren in en rond de Drechtsteden het bestaande wegennet aangepast om files te verminderen. Daarnaast was er groot onderhoud nodig van de N3 en de Wantijbrug. In totaal zijn er vijf projecten uitgevoerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met onder meer de Drechtsteden, de provincie Zuid-Holland, regionale bedrijven en aannemers.
Op 30 maart 2022 kwamen in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht alle betrokken bestuurders en aannemers bijeen voor een officieel moment om deze mijlpaal te vieren.

In 2019 gaf toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen het officiële startsein voor de nieuwe aansluiting tussen de snelweg A16 en de autoweg N3. Deze bestaat uit een kwart klaverblad en een lange invoegstrook. Via het klaverblad stroomt het verkeer beter door dan voorheen. En via een lange invoegstrook kwam er een aansluiting vanaf de A16 naar het nieuwe Distripark van Dordrecht.
Dit project, dat werd uitgevoerd door Boskalis, was het eerste project in de reeks. Hierna startten achtereenvolgens het project ‘Aansluiting A15/N3’ (november 2019, Strukton), ‘Renovatie Wantijbrug’ (januari 2020, Volkerbrug en Siemens), ‘Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht’ (juli 2020, Strukton) en het ‘Groot Onderhoud N3’ (augustus 2020, Boskalis).

Al deze projecten zijn inmiddels afgerond. Met name de Wantijbrug en het groot onderhoud N3 leverden veel hinder op. De verbreding van de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht leverde relatief gezien de minste hinder op. Recent opende wethouder Rik van der Linden van Dordrecht de nieuwe op- en afrit naar Willemsdorp en Distripark Dordrecht vanuit Breda. Nu kunnen auto’s en vrachtwagens rechtstreeks vanaf het bedrijventerrein van en naar de snelweg rijden en is de nieuwe aansluiting van de A16 op de N3 echt helemaal compleet.

Op dit moment legt Rijkswaterstaat de laatste hand aan het groot onderhoud van het fietspad op de Papendrechtse brug dat eind april 2022 gereed is. Daarnaast loopt er een MIRT -verkenning naar de verbreding van de snelweg A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Parallel daaraan is Rijkswaterstaat partner van een initiatief(externe link) om op korte termijn dagelijks 1.000 spitsmijdingen te realiseren op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem via diverse acties zoals een OV-probeerpas.

In 2023 vervangt Rijkswaterstaat de klep van de Haringvlietbrug en in 2023 en 2024 wordt de Heinenoordtunnel gerenoveerd. in 2024 wordt de bediening, besturing en bewaking van de Brug over de Noord gerenoveerd.
In de jaren vanaf 2025 volgen de Drechttunnel en de Noordtunnel en worden de verkeersbrug Dordrecht, de Papendrechtse brug en de Brug over de Noord zelf aangepakt. Voor deze laatste vijf projecten moet de planning nog worden uitgewerkt.

Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat>