Rijkswaterstaat start onderzoeksprogramma klimaatadaptatie

31 mei 2023 – Een groep van tien Nederlandse universiteiten, hbo’s en mbo’s slaat op initiatief van Rijkswaterstaat de handen ineen om de kennis en praktijk over klimaatadaptatie een impuls te geven. Doel is om de versnipperde kennis bijeen te brengen en te vertalen naar praktische oplossingen.
Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval, extreme droogte en hittegolven.
Dat heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding van ons land en voor onze infrastructuur. De vraagstukken zijn complex. Zo heeft het verbreden van een rivier tegen hoogwaterstand als gevolg dat er bij extreem laagwater weer eerder ondieptes kunnen optreden, waar het scheepverkeer last van heeft. En bij laagwater neemt de drukte op het spoor en de wegen toe.
Rijkswaterstaat inventariseert daarom de komende jaren, samen met zoveel mogelijk maatschappelijke partners, de uitdagingen en beschikbare kennis van klimaatverandering.

Meer bij Rijkswaterstaat>