Rijkswaterstaat start grootschalig zeegrasherstelproject

Rijkswaterstaat start een nieuw project voor het herstel van zeegras langs de Nederlandse kust. Het doel is een permanente terugkeer van deze zilte waterplant in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta. Zeegras is een cruciale schakel in het verbeteren en behouden van een gezond marien ecosysteem.
In beide gebieden is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de kansen en mogelijkheden om zeegras te herstellen. Voor de Waddenzee gaat het dan met name om Griend. Voor de Zuidwestelijke Delta gaat het om het Grevelingenmeer en het Veerse Meer.
Zeegrasvelden staan, net als koraalriffen, mangrovebossen en schelpdierbanken, aan de basis van een gezond ecosysteem. Deze waterplant vormt grote velden. In deze velden gaat het water langzamer stromen, waardoor slib naar de bodem zinkt en helder water ontstaat. Met de wortels stabiliseert zeegras de bodem en met de wortelstokken legt zeegras CO2 vast.

Volgens wetenschappers zijn zeegrasvelden veel efficiƫnter in koolstofopslag dan de meeste bossen. Daarnaast zijn zeegrasvelden van groot belang voor de biodiversiteit: ze dienen als kraamkamer voor jongen van onder andere vis en garnaal, en vormen een woon- en schuilplaats voor in het water en in de bodem levende dieren. Die kunnen op hun beurt als voedsel dienen voor vogels en vissen. De zeegrasvelden vormen zo een belangrijke schakel in de voedselketen onder en boven water
Zeegras is een plant die van nature voorkomt in Nederland. In het verleden waren de zeegrasvelden in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta duizenden hectare groot en van belang voor de natuur en zelfs de economie. Zo werd het onder andere gebruikt voor het bedekken van daken, het bouwen van dijken, en het vullen van matrassen. Door de aanleg van de Afsluitdijk, de Deltawerken, ziekten en verslechterende waterkwaliteit is het zeegras in de meeste delen van de Nederlandse wateren verdwenen.
Zeegrasherstel in de Waddenzee was lange tijd een project onder begeleiding van Natuurmonumenten. Door onderzoek naar herstel van zeegras door de Rijksuniversiteit Groningen en the Fieldwork Company zijn de afgelopen jaren successen geboekt nabij het eiland Griend.

In de Zuidwestelijke Delta staat zeegrasherstel nog in de kinderschoenen. Er is in het Grevelingenmeer een meerjarige pilot uitgevoerd om te kijken of de kwaliteit van het gebied voldoende is om zeegras te herintroduceren. De conclusies van deze pilot zijn hoopgevend: zeegras kan overleven in het Grevelingenmeer.
De volgende stap is het onderzoek uitbreiden naar het Veerse Meer, en onderzoeken wat nodig is om velden te creƫren die zichzelf in stand kunnen houden. Vanuit de Kaderrichtlijn Water is het doel gesteld om aan het eind van het groeiseizoen van 2027 in beide meren zeegrasvelden van vijf hectare ontwikkeld te hebben.

Foto Rijkswaterstaat/Laura Govers

Meer bij Rijkswaterstaat>