Rijkswaterstaat start bouw nieuwe Meppelerdiepsluis

3 oktober 2013 – Rijkswaterstaat start op 7 oktober te met de bouw van de nieuwe Meppelerdiepsluis in Zwartsluis.  Dat meldt RWS vandaag op haar website. Tijdens deze eerste fase van de werkzaamheden vindt de aanleg van de binnenvoorhaven en binnenhoofd plaats. Daarvoor gaat opdrachtnemer Combinatie Strukton/Reef meerpalen verwijderen, verplaatsen en aanbrengen. Ook worden damwanden getrild aan beide zijden van het Meppelerdiep. Daarnaast wordt op het land gestart met de sloop van de dienstwoningen naast het gemaal en op deze plek de bouw van het nieuwe bedieningsgebouw. De uitvoering van de werkzaamheden vindt deels plaats vanaf het water.

De komende jaren gaat Rijkswaterstaat de sluis ombouwen van keersluis tot schutsluis. De scheepvaart kan daardoor het hele jaar van en naar Meppel varen, zonder onvoorspelbare stremmingen. De doorvaart is hiermee betrouwbaar. De nieuwe sluis wordt ook dieper en breder waardoor grotere schepen vlotter en veilig kunnen passeren. Dit is voor de regionale economie een belangrijke investering.

Naast de ombouw van keersluis naar schutsluis komt er een nieuw bedieningsgebouw en is de vervanging van de bestaande brug in de Hasselterdijk (provinciale weg N331) onderdeel van dit project. Bij de nieuwe sluis komen aan de Meppelerdiepzijde wachtplaatsen voor beroeps- en recreatievaart. Aan de Zwartewaterzijde waren in eerste instantie alleen wachtplaatsen voor de recreatievaart voorzien. Op basis van nieuwe inzichten is nu besloten om naast de wachtplaatsen voor de recreatievaart ook een wachtplaats voor de beroepsscheepvaart aan de Zwartewaterzijde van de nieuwe sluis aan te leggen.

Bron: Rijkswaterstaat>