Rijkswaterstaat start aanleg proefvakken voor Dijkversterking Marken

In februari 2023 start Rijkswaterstaat met de aanleg van twee zogenoemde proefvakken op Marken; één aan de Zuidkade en één aan de Westkade. Deze proefvakken zijn kleine stukjes dijk van ongeveer 100 m. Door het realiseren van deze proefvakken hoopt Rijkswaterstaat inzicht te krijgen of het dijkontwerp in de praktijk overeenkomt met de berekeningen. Ook kan op basis van de proefvakken worden beoordeeld of er nog verbeteringen en aanpassingen nodig zijn in de wijze waarop de dijkversterking uitgevoerd gaat worden.
Verschillende keren wordt een laagje zand van ongeveer 50 cm aangebracht, totdat de gewenste hoogte is bereikt. Tussen deze ophoogslagen moet het zand voldoende tijd hebben om te zetten. Ook wanneer alle ophoogslagen zijn afgerond, heeft de dijk rust nodig. Met de proefvakken kan dit proces heel zorgvuldig te gemonitord worden. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalf jaar, zodat het werk aan de gehele West- en Zuidkade in 2024 kan starten.

(Marken Dijkprofiel Zuidkade (Foto: Rijkswaterstaat)

Meer bij Rijkswaterstaat>