Rijkswaterstaat ondertekent ‘Samen doorbouwen aan Nederland’

Blankenburgverbinding (Foto: Blankenburgverbinding)

Ondanks de coronacrisis is het van groot belang dat er wordt doorbouwd aan Nederland. De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben daarom de verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’ opgesteld. Rijkswaterstaat is een van de ondertekenaars.
De partijen hebben afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Ook zijn de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s gedeeld worden. De verklaring is ondertekend door Rijkswaterstaat en ruim 30 andere organisaties vanuit de overheid, infra, woningbouw en vastgoed.

Rijkswaterstaat>