Rijkswaterstaat hervat onderhoud kust Texel

10 maart 2023 – Rijkswaterstaat is heeft het onderhoud aan de kust van Texel herstart. Tot en met begin mei 2023 wordt zand aangebracht op het strand bij De Koog.
Tussen september en december 2022 voerde Rijkswaterstaat ook al onderhoud uit aan het strand aan de noordzijde van het eiland, tussen strandpaal 25 en 30. Ook is toen al een klein deel van het strand bij Texel-Midden gedaan. De komende acht weken brengen baggerschepen 1,2 miljoen m3 zand aan tussen de strandpalen 14 en 19, dicht bij De Koog.
Rijkswaterstaat voert regelmatig onderhoud uit aan de Nederlandse kust. De kust op Texel slijt snel onder invloed van wind, golven en stroming.
Het zand voor de strandsuppletie op Texel komt van de Noordzeebodem, op tien tot twaalf km uit de kust.

(Foto: Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat>