Rijkswaterstaat gunt vast onderhoud Zeeuwse rijkswegen

Vanaf 1 maart 2024 zal Mourik Infra BV onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A58, N57, N59 en N61 (Foto: Rijkswaterstaat)

16 februari 2024 – Rijkswaterstaat heeft het vast onderhoud aan de Zeeuwse rijkswegen gegund aan Mourik Infra BV. Vanaf 1 maart 2024 zal de opdrachtnemer onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de snelweg A58 en de rijkswegen N57, N59 en N61.
De werkzaamheden waar het om gaat zijn onder andere onderhoud aan asfalt en viaducten en het maaien van bermen. Een van de doorslaggevende criteria in de gunning was de planbaarheid van werkzaamheden, met als doel hinder te beperken waar mogelijk.
Binnen dit contract vallen naast het vast onderhoud, ook herstel van schades en ondersteuning bij ongevallen en calamiteiten op het hoofdwegennet.

Meer bij Rijkswaterstaat>