Rijkswaterstaat gunt aanleg Innovatiestrook A58

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de aanleg van de Innovatiestrook A58 Kloosters definitief gegund aan VolkerWessels-onderneming Gebr. Van Kessel. Het project wordt een showcase van duurzame en circulaire toepassingen binnen de GWW-sector. Ervaringen die hier worden opgedaan, dragen bij aan de ontwikkeling en toepassing van innovaties bij de A58-wegverbreding én andere wegenprojecten. Gebr. Van Kessel past, samen met diverse ketenpartners en KWS Infra Eindhoven, een groot pakket aan circulaire producten en eigen innovaties toe. Naar verwachting start de realisatie van het project in het tweede kwartaal 2021.
De opdracht omvat de bouw van de gehele testlocatie Innovatiestrook A58 Kloosters. Deze is bedoeld om voorafgaand aan de A58-wegverbreding innovatieve oplossingen te testen en in kaart te brengen. Bij de uitvraag was de specifieke opdracht een plan van aanpak te maken voor een deel van de toe te passen innovaties en een emissieloze uitvoering van deze Innovatiestrook. Gebr. Van Kessel scoorde een 10 op de opgave de CO2-emissie tijdens de uitvoering terug te brengen. Dit gebeurt op basis van het ‘Tank to Wheel’-principe; hierbij wordt gekeken naar de uitstoot van de gebruikte voertuigen bij de aanleg van de Innovatiestrook.
Voor de realisatie zal Gebr. Van Kessel gebruik gemaakt van duurzame funderingsoplossingen, lage temperatuur asfaltsoorten en circulaire oplossingen in markering en wegmeubilair. Tijdens de uitvoering wordt uitsluitend gebruik gemaakt van materieel draaiend op elektriciteit of ‘schone’ brandstof. Zo wordt ’s werelds eerste elektrische asfaltspreidmachine, waarin KWS onlangs investeerde, ingezet bij dit project.

De Innovatiestrook A58 Kloosters is een onderdeel van het wegverbredingsproject InnovA58. In dit project werkt Rijkswaterstaat aan het verbreden van de A58 tussen Eindhoven-Tilburg en Sint Annabosch-Galder van twee naar drie rijstroken. InnovA58 is een deelprogramma van SmartwayZ.NL; een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk.

Meer bij Rijkswaterstaat>