Rijkswaterstaat: ‘doorvertaling Marktvisie’

30 maart 2016 – Rijkswaterstaat heeft woensdag 30 maart zijn strategische doorvertaling van de Marktvisie gepubliceerd. Het laat volgens Rijkswaterstaat hoe de organisatie de Marktvisie voor alle inkoopdomeinen (informatievoorziening, bedrijfsvoering, kennis en grond-, weg- en waterbouw) in de praktijk brengt. Ook maakt Rijkswaterstaat inzichtelijk waarom voor deze strategie is gekozen.

De strategische doorvertaling (PDF, 170,96 KB) is volgens RWS nadrukkelijk een levend document. Rijkswaterstaat nodigt marktpartijen uit om te reageren en gaat graag met hen in gesprek over de plannen. Input vanuit de markt is belangrijk om de manier waarop Rijkswaterstaat concreet aan de slag gaat met de Marktvisie verder vorm te geven.

De Marktvisie, gepubliceerd op 13 januari, is gezamenlijk opgesteld door Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, Uneto VNI, NLingenieurs, MKB Infra, Astrin en in nauwe samenwerking met ProRail. Ze heeft als doel voorbereid te zijn op de toekomst. Door goede samenwerking en gezonde verhoudingen moet (financiële) ruimte ontstaan voor slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

De Marktvisie is volgens Rijkswaterstaat een eerste belangrijke stap van een proces dat in gang is gezet. Er wordt met verschillende opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen gewerkt om de afspraken verder in te vullen. Organisaties die zich aan de Marktvisie verbinden, maken een eigen strategische doorvertaling en kiezen daar hun acties bij.

Meer op de website van Rijkswaterstaat>