Rijkswaterstaat doet bodemonderzoek Demkabocht

23 augustus 2023 – Tussen 28 augustus en 3 september 2023 vindt er in opdracht van Rijkswaterstaat een bodemonderzoek plaats ter hoogte van de Demkabocht aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

Medewerkers van Poelsema Veldwerkbureau nemen waterbodem- en grondbodemmonsters af. Het bodemonderzoek is onderdeel van een groter project waarin Rijkswaterstaat de Demkabocht gaat verbreden. De werkzaamheden vinden plaats in en langs het kanaal, in de groenstrook van het terrein.
In het Amsterdam Rijnkanaal in de gemeente Utrecht ligt de zogenaamde Demkabocht. Dit is een scherpe bocht voor de scheepvaart. Het kanaal wordt in de Demkabocht aan de oostzijde over een lengte van 600 m verbreed om de veiligheid voor de scheepvaart te verbeteren. De verbreding varieert in afmeting van nul tot maximaal elf meter.

De bodem in de Demkabocht is waarschijnlijk vervuild door vroegere werkzaamheden van staalfabriek Demka. Daarom saneert Rijkswaterstaat de vervuilde bodem op de plek waar ze het kanaal gaat verbreden en waar de nieuwe oever komt. Het bodemonderzoek is onderdeel van de voorbereiding van dit project.

De Demkabocht (Foto: Rijkswaterstaat)

Meer bij Rijkswaterstaat>