Rijkswaterstaat bouwt tijdelijke dam bij stuw Grave

10 januari 2017 – Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke dam achter (benedenstrooms) de zwaar beschadigde stuw Grave bouwen. Hiermee wordt scheepvaartverkeer weer mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en kunnen de laatste woonboten en jachten los komen. Begin januari heeft Rijkswaterstaat gestudeerd op twaalf verschillende mogelijkheden en is dit scenario gekozen.

grave
Op donderdag 29 december 2016 is een binnenvaartschip (geladen met benzeen) in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Daarbij is de stuw zo beschadigd dat er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek. Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 9000 schepen de stuw.
Sinds zondag 8 januari 2017 is beperkte scheepvaart mogelijk tussen Sluis Weurt en losplaats Malden. Alle woonboten zijn inmiddels losgekomen van de kanaalbodem. Sindsdien is het Maas-Waalkanaal beperkt beschikbaar voor scheepvaart via sluis Weurt.

De tijdelijke dam bestaat uit verschillende formaten breuksteen en wordt vanaf het water geleidelijk opgebouwd benedenstrooms achter de beschadigde stuw. De dam wordt aangesloten op de bestaande pijlers van de noordelijke stuw-opening en krijgt een hoogte van circa 5,60 meter en een breedte van circa 30 meter.

Tegelijk met de realisatie van de tijdelijke dam, werkt Rijkswaterstaat aan het definitieve herstel van de stuw. De beschadigde jukken worden vanaf de bovenstroomse zijde verwijderd en worden vervangen. Voor het repareren van de betonnen steunbokken wordt de beschadigde stuw op termijn tijdelijk drooggezet. Naar schatting van Rijkswaterstaat zal dit ruim een half jaar duren.

Rijkswaterstaat>