Rijk stelt grond beschikbaar voor opwekking duurzame energie 

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn gestart met het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’. Doel is te leren hoe rijksgronden openbaar kunnen worden uitgevraagd voor de opwekking van duurzame energie, zoals ook gevraagd door de Tweede Kamer. Zij doen dit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
In het pilotprogramma worden mogelijke locaties voor de opwekking van duurzame energie in kaart gebracht en voorbereid voor de markt, zodat marktpartijen daar energieprojecten op kunnen realiseren. Bij de uitvoering van het pilotprogramma worden de netbedrijven en de regionale en lokale overheden nauw betrokken. Zo leert het Rijk samen met de andere betrokken partijen wat er bij komt kijken om rijksgronden in te zetten voor de energietransitie. Dit past volgens de overheid in het beleid om rijksgronden te gebruiken voor het realiseren van maatschappelijke doelen.

De eerste drie pilotprojecten liggen langs de rijkswegen A37 (Drenthe) en de snelweg A58/snelweg A16 (Noord-Brabant), en op en om het baggerdepot Slufter (Zuid-Holland). De ‘zonneroute’ A37 is al gestart met informatieavonden voor omwonenden om al in de beginfase in goede samenspraak ideeën en suggesties mee te kunnen nemen bij de planvorming. Bij de A58/A16 wordt verkend welke locaties geschikt zijn, en op welke manier die het best benut kunnen worden. In samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam worden in de Slufter zonnepanelen gecombineerd met de oorspronkelijke functie van het baggerdepot.

Veel meer op de website van Rijkswaterstaat>