Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid

De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) komen met de regio’s in Nederland met nieuwe acties om de bereikbaarheid op verschillende plekken in Nederland te verbeteren. Dat gebeurt in samenhang met de geplande woningbouw. Rijk en regio trekken 103 miljoen euro uit voor de aanpak van de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. Er komt 539 miljoen euro beschikbaar voor verbreding van de snelwegen en verbeteringen voor openbaar vervoer en lokale wegen in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. In Utrecht wordt 380 miljoen geïnvesteerd in ruim 9000 nieuw te bouwen woningen en goede OV verbindingen met deze woningen.

Dit staat in de afspraken die minister Van Nieuwenhuizen en minister Van Veldhoven deze week hebben gemaakt met de verschillende regio’s in ons land over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en die nu aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Wegen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft met de provincies Noord-Brabant en Gelderland afgesproken dat de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven worden aangepakt. Hiervoor trekt de minister 69 miljoen euro uit, de provincies dragen ieder 17 miljoen euro bij. De plannen richten zich onder meer op een verbreding van de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. De A50 is een belangrijke snelweg tussen de twee stedelijke regio’s Arnhem/Nijmegen en de Brainport regio bij Eindhoven. In het gebied langs de weg zijn veel bedrijven gevestigd en de weg is belangrijk voor het goederentransport.

De minister heeft met de gedeputeerden van Zuid-Holland en Utrecht afgesproken om nader onderzoek te doen voor de verbetering van de doorstroming op de A12 tussen Gouda en De Meern. Ook dit traject is een bekend landelijk knelpunt en komt voor in de top 10 van de nationale file top 50.

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Zaandam-Hoorn te verbeteren. In totaal wordt 539 miljoen euro uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8, maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer. Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor minimaal 40.000 nieuwe woningen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft met de regionale bestuurders afgesproken dat er maatregelen worden genomen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen. Ook start een onderzoek naar de bereikbaarheid van Zwolle en omgeving in relatie tot de verstedelijkingsopgave.

Met de ondertekening van de startbeslissing hebben minister Van Nieuwenhuizen en betrokken regionale bestuurders opnieuw een belangrijke stap gezet voor de aanleg van de nieuwe oeververbinding bij Rotterdam tussen Feyenoord en Kralingen. Rijk en regio willen met de nieuwe verbinding de drukke A16 ontlasten en het openbaar vervoer in de stad verbeteren.

Minder hinder

De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van de huidige infrastructuur. Rijkswaterstaat wil samen met wegbeheerders uit de provincies en gemeenten de hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk beperken. De planning van de verschillende aanleg- en onderhoudswerkzaamheden wordt onderling afgestemd zodat er goede alternatieve routes zijn en de kwaliteit van de data wordt verbeterd zodat mensen en bedrijven de beschikking krijgen over goede informatiediensten. Rijkswaterstaat werkt daarnaast met het bedrijfsleven en de vervoerssector aan maatregelen om de drukte tijdens de spits te verminderen.

Water

Stroomgebied Maas

Het stroomgebied van de Maas in Noord-Limburg moet op de schop omdat de dijken daar niet aan de norm voldoen. Ook moet er ruimte blijven voor de rivier om ook de gebieden stroomafwaarts te beschermen bij hoogwater. Op basis van het bezoek dat minister Van Nieuwenhuizen afgelopen juli aan het riviergebied bracht en de adviezen die zij ontving van de regiopartners, heeft zij nu voor drie gebieden (Arcen, Baarlo-Hout-Blerick en Well) haar voorkeur uitgesproken. In lijn met het advies van de regio wordt gekozen voor een combinatie van dijkversterking en -verlegging bij deze drie gebieden. De minister stelt hiervoor nu 55,4 miljoen euro beschikbaar waarmee kan worden gestart met het verder uitwerken van de plannen. De minister en de regio hebben daarnaast besloten dat voor de keuze voor de maatregel bij Thorn tijd wordt genomen tot het voorjaar 2020 om de opties uitgebreider te verkennen.

Veel meer op de website van het ministerie van I&W>