Rijk en regio akkoord over Zuidasdok

 

16 december 2014 – Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland zijn het eens geworden over een aantal verbeteringen voor het project Zuidasdok die gerealiseerd kunnen worden binnen het bestaande budget. Zo krijgt station Amsterdam Zuid een verbrede Minervapassage en een extra passage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat. Met het akkoord is de basis gelegd voor het ontwerp Tracébesluit, ontwerp Bestemmingsplan en de projectMER.

Zuidasdok verbetert het infrastructurele netwerk rond de Amsterdamse Zuidas, zodat in de toekomst de stad en de Noordelijke Randstad bereikbaar blijven. Het project bestaat uit een aantal samenhangende elementen, die worden uitgevoerd in het gebied dat direct grenst aan de A10 tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. De A10 en het station veranderen ingrijpend.

 Station Amsterdam Zuid wordt vergroot omdat het aantal OV reizigers fors toeneemt. De A10 wordt verbreed om het groeiend autoverkeer te kunnen opvangen. Om ruimte voor de uitbreiding van het station en de verbreding van de A10 te maken, komt de A10 ter hoogte van Zuidas centrum in een tunnel te liggen. Het ondergronds brengen van de A10 verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de geluidsoverlast ter hoogte van het centrum van Zuidas.

Het doorgaande verkeer en het afslaande verkeer op de A10 wordt al bij de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel ontvlochten. De A10 wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (circa 6 km) verbreed en krijgt twaalf rijstroken: per rijrichting vier rijstroken voor doorgaand verkeer en twee rijstroken voor bestemmingsverkeer. Daarna wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, met meer ruimte voor onder andere fietsparkeren.

Station Amsterdam Zuid krijgt een verbrede Minervapassage en een extra passage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat, de Brittenpassage. De Minervapassage wordt breder en korter en beide passages krijgen ruimte voor stationsvoorzieningen. Met deze aanpassingen ontstaat een betere verdeling van loopstromen en een snellere overstap van trein, metro, tram en bus. De bredere Minervapassage en de nieuwe Brittenpassage kunnen gerealiseerd worden door een investering van NS.

De totale bouw zal ongeveer tien jaar duren. Met het project is bijna € 1,9 miljard gemoeid.

Bron: Ministerie van I&M>