‘Resultaten samenwerking in de waterketen boven verwachting’

De resultaten van de samenwerking in de waterketen zijn ver boven de verwachtingen. In de ‘Staat van Ons Water 2019’ is bekend gemaakt dat op basis van de lastenontwikkeling in de waterketen € 680 miljoen besparing is bereikt sinds 2011. In het Bestuursakkoord Water is een jaarlijkse besparing opgenomen van € 450 miljoen euro vanaf 2020. Dat meldt de Unie van Waterschappen (UVW) op haar website.
In het Bestuursakkoord Water (BAW) van 2011 zijn afspraken gemaakt over samenwerking door gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de waterketen. Het gaat om vermindering van kostenstijging, het verhogen van kwaliteit (professionaliteit) en het verminderen van kwetsbaarheid.
Er is sprake van een zeer gematigde lastenontwikkeling voor huishoudens en bedrijven. Zowel de riool- en zuiveringsheffing van de gemeenten en waterschappen als de tarieven van de drinkwaterbedrijven zijn in de periode 2011 tot 2019 duidelijk onder de prognoses gebleven.

De Staat van Ons Water is een gezamenlijke rapportage van de partners van het Bestuursakkoord Water (BAW): het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin. Deze jaarlijkse rapportage wordt online gepubliceerd op www.destaatvanonswater.nl.

Uit de jaarlijkse voortgangsmonitor bij de 49 regio’s blijkt dat de samenwerking in de waterketen voor gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterschappen een bedrag van € 560 miljoen oplevert. Deze kostenbesparing komt hoofdzakelijk voort uit de maatregelen die bij de samenwerking gezamenlijk zijn genomen in samenwerkingsovereenkomsten in de regio’s. Voor 2020 halen nagenoeg alle regio’s hun doel.

Meer op de website van de UVW>