Renovatie Zeedoksluis Den Helder

BAM Infra gaat in opdracht van Port of Den helder de Zeedoksluis in Den Helder renoveren. Het is de eerste grondige renovatie sinds de bouw van het dok in 1974. Om het als ‘marinesluis’ gebouwde sluiscomplex aan de normen van de huidige tijd te laten voldoen wordt de sluis voorzien van nieuwe elektrotechnische, – bedienings-, en besturingsinstallaties. Verder worden de bewegingswerken van de sluisdeuren vervangen, krijgt het schilderwerk een opfrisbeurt en worden er afmeervoorzieningen aan voor kleinere pleziervaart aangebracht.

Primaire waterkering
Het sluiscomplex is een primaire waterkering en dat vergt ook het uiterste van de installaties van de sluis. Daarom gelden er strenge veiligheidsvoorschriften.
De werkzaamheden starten jaar starten met de ontwerpwerkzaamheden. In 2021 moet de sluis weer operationeel zijn.

Meer bij BAM>