Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek afgerond

Foto: Rijkswaterstaat

Na de grootscheepse renovatie is het stuwensemble Nederrijn en Lek ook op het gebied van veiligheid weer helemaal bij de tijd. De drie complexen voldoen op alle vlakken aan de vereisten van de Europese veiligheid-certificering.
De veiligheidseisen waaraan het stuwensemble voldoet zijn de CE-richtlijnen (CE staat voor ‘Conformité Européenne’). De CE-certificering geeft aan dat de machines en andere onderdelen van de stuwcomplexen voldoen aan Europese richtlijnen. Mede daardoor is de algehele veiligheid op en rond het complex geborgd. Dat is dagelijks van belang voor de veiligheid van de bedienaars en de mensen die op de complexen bezig zijn met beheer en onderhoud. Tijdens de renovatie zijn de stuwcomplexen aangepast en ingericht naar de veiligheidsrichtlijnen en besturingssystemen van de toekomst.
Na ruim zestig jaar waren de stuwcomplexen aan groot onderhoud toe. De stand van de techniek en inzichten in het waterbeheer zijn intussen natuurlijk verder ontwikkeld. De opgaven zijn in de afgelopen halve eeuw doorgegroeid, waardoor er meer afstemming nodig is tussen de diverse waterbeheerders. Maar ook de omstandigheden op de grote rivieren veranderden. Ging het eerst vooral om gedoseerde waterafvoer, de laatste jaren en in de toekomst moet er steeds vaker ook (zoet)water worden vastgehouden om verdroging te voorkomen.

Tijdens de renovatie zijn onder meer de vizierschuiven, de draaipunten en delen van het aandrijf- en bewegingswerk van de stuwen vernieuwd. Daardoor zijn de openingen van de stuw nu nauwkeuriger in te stellen. Dat biedt fijnere sturingsmogelijkheden en regeling, waar de bedienaars in het verleden soms wat kunst- en vliegwerk nodig hadden. De drie stuwcomplexen zijn bovendien voortaan te besturen vanaf één punt, dankzij de nieuwe bediencentrale bij de stuw in Amerongen. Van daaruit worden de sluizen en stuwen nu 24/7 bediend.

Meer bij Rijkswaterstaat>