Renovatie Prinses Marijkesluis gegund

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor renovatie van de Prinses Marijkesluis definitief gegund aan Mourik Infra. Het project wordt uitgevoerd volgens het twee-fasen proces, waarbij in een eerste fase de risico’s volledig in kaart worden gebracht, voordat de definitieve prijs wordt bepaald en de uitvoering start.
Na de renovatie moet het sluizencomplex weer 30 jaar betrouwbaar en veilig functioneren. Tijdens de werkzaamheden, die naar verwachting medio 2023 starten, blijft de vaarweg zoveel mogelijk beschikbaar voor het scheepvaartverkeer.
Het twee-fasen proces is een van de maatregelen uit het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarbij Rijkswaterstaat en de markt samen werken aan een sector die duurzaam en innovatief is en waarin risico’s goed worden beheerst. Uitgangspunt is dat Rijkswaterstaat en Mourik Infra intensief samenwerken.

In fase 1, de voorbereidingsfase, worden onderzoeken uitgevoerd naar de staat van het complex en wordt het ontwerp gemaakt. Deze fase duurt ongeveer een jaar. Op basis van dit ontwerp wordt aan het einde van fase 1 de definitieve prijs voor de realisatiefase overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Daarna wordt het project in fase 2, de realisatiefase, uitgevoerd. Realisatie start naar verwachting medio 2023.

De renovatie van de Prinses Marijkesluis is onderdeel van de Vervanging en Renovatie opgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Hierdoor neemt de kans op storingen toe en daarom worden ze nu versterkt, vernieuwd of vervangen.
Het complex Prinses Marijkesluis ligt in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Ravenswaaij in Gelderland. Het complex bestaat uit twee sluiskolken, een vaste brug voor het wegverkeer,
een keerschuif, een gemaal, drie lokale bediengebouwen, afmeervoorzieningen en remmingwerken. Het object is gebouwd in 1939 en in gebruik genomen na WO II.

Meer bij Rijkswaterstaat>