Renovatie Koopvaardersschutsluis in Den Helder gegund

Foto: Van Hattum & Blankevoort

Provincie Noord-Holland heeft het project Renovatie Koopvaardersschutsluis in Den Helder definitief gegund aan Van Hattum en Blankevoort. Het betreft een tweefasen-contract, waarbij Van Hattum en Blankevoort in eerste instantie opdracht heeft gekregen om samen met de provincie in de eerste fase een definitief ontwerp op te stellen.

De huidige Koopvaardersschutsluis is in 1985 aangelegd en verbindt het Noordhollandsch Kanaal met de Waddenzee. De 85 meter lange sluis wordt dagelijks intensief gebruikt door zowel beroeps- als recreatievaart. Tijdens groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden van de sluiskolk gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Uit nader onderzoek is gebleken dat de damwanden worden aangetast door een bacterie (MIC) en dat renovatie noodzakelijk is. Naast de renovatie wordt de Koopvaardersschutsluis ook met 30 meter verlengd om grotere schepen te schutten en de sluis daarmee toekomstbestendig te maken

Meer bij Van Hattum & Blankevoort>