Renovatie J.U. Smitgemaal Kinderdijk

Half november is Waterschap Rivierenland gestart met de renovatie van het J.U. Smitgemaal in Kinderdijk. Het gemaal staat bij de entree van het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk met de beroemde molens. Het gaat om een bouwkundige renovatie waarbij ook twee dieselmotoren worden vervangen door elektrische motoren. Het gemaal uit de jaren ’70 voldoet niet meer aan de huidige (milieu)eisen. De totale renovatie neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag.
Het uit 1972 stammend gemaal voldoet volgens het waterschap niet meer aan de huidige (milieu)eisen. Naast een flink aantal bouwkundige gebreken heeft het gebouw ook gedateerde dak- en gevelisolatie. Hierdoor wordt het toelaatbare geluidsniveau overschreden. Het waterschap onderzoekt nog of er in de toekomst een belevingsruimte over modern waterbeheer in het Smitgemaal kan komen. Een besluit hierover is uitgesteld, omdat nog niet bekend is wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Denys Engineers & Contracters BV, Bosman Watermanagement B.V. en Huisman Etech Experts BV. De bouwbegeleiding verzorgt het waterschap samen met Movares en M&DB Architecten.

Movares>