Renovatie brug Amsterdam met geopolymeerbeton

24 maart 2023 – De renovatie van de monumentale Galgenveldbrug in Amsterdam is afgerond. Bij renovatie is geopolymeerbeton gebruikt voor de nieuwe tussenpijlers, en is zoveel mogelijk bestaand materiaal hergebruikt. De werkzaamheden aan de brug zijn onderdeel van de Raamovereenkomst Groot Onderhoud Amsterdam.
De bestaande onderbouw van de Galgenveldbrug had dermate ernstige constructieve schades dat de pijlers vervangen moesten worden. Vanwege het monumentale karakter van de brug is de vormgeving van de nieuwe pijlers identiek aan de oude pijlers. Voor de nieuwe pijlers is geopolymeerbeton gebruikt. Niet alle delen van de brug zijn vernieuwd; de funderingen onder water zijn nog goed en ook de brugdekken zijn hergebruikt. De drie brugdekken zijn bij aanvang van de renovatie gedemonteerd en op transport gezet voor levensduurverlengend onderhoud. Er is een duurzame keuze gemaakt om de brugdekken te renoveren en te hergebruiken. Zo wordt het gebruik van nieuwe grondstoffen tot een minimum beperkt.
Geopolymeerbeton wordt gezien als een duurzaam alternatief voor traditioneel beton. Het beton bevat geen cement. Cement is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer zeven procent van de CO2-uitstoot. Geopolymeerbeton heeft een uitstoot die vijftig procent lager is. Het toepassen van geopolymeerbeton sluit aan bij de doelstelling van het VolkerWessels-bedrijf om in 2030 emissievrij te bouwen.

Foto: Van Hattum en Blankevoort infra

Meer>