‘Rendement WKO-systemen in beeld’

Een aantal kennisinstellingen, bedrijven, de gemeente en de provincie Utrecht gaan samenwerken om de prestaties van warmte- en koudeopslagsystemen (WKO)  te verbeteren.  In verschillende gebieden wordt ondergronds een driedimensionaal glasvezelnetwerk aangebracht dat door de seizoenen heen de temperaturen in de bodem meet. Hiermee wordt voor het eerst duidelijk hoe bij WKO-systemen de energiebalans in de bodem zich in de tijd ontwikkelt en hoe het bodemenergiepotentieel per gebied optimaal kan worden benut. Daartoe is door het Utrecht Sustainability Institute het zogenaamde FOME-BES onderzoeksproject opgezet (Fibre Optic Monitoring van de ondergrondse Energiebalans van BodemEnergieSystemen).

De achtergrond van het project is dat er onvoldoende wetenschappelijke kennis is over hoe de warmte- en koudevoorraden in de bodem zich in de loop der tijd ontwikkelen. De huidige simulatiemodellen bieden onvoldoende zicht op in hoeverre warmte- en koudebronnen elkaar beïnvloeden en wat hun onderlinge afstand zou moeten zijn. Ondergrondse bodemmonitoring met glasvezel biedt dit inzicht wel: bovengronds ontstaat letterlijk een 3D-beeld van hoe de energiebalans zich ondergronds ontwikkelt. Deze technologie helpt het bodemenergiepotentieel volledig en duurzaam te benutten.

De resultaten van het project zijn begin 2017 beschikbaar; de eerste resultaten worden begin 2015 verwacht.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Deltares, Universiteit Utrecht, Utrecht Sustainability Institute, Royal HaskoningDHV, Priva, BAM Techniek, CMS, a.s.r., Park Strijp Energy en de gemeente Utrecht.

Bron: Deltares>