Regionale overheden volop bezig met transitie naar circulaire economie

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Het kabinet heeft het PBL aangesteld als ‘rekenmeester’ van de transitie naar een circulaire economie. Alhoewel de transitie nog in de beginfase verkeert, blijken regionale overheden volop bezig te zijn om de weg naar Nederland circulair 2050 te initiëren, realiseren en te versnellen. Dit blijkt uit onderzoek dat Royal HaskoningDHV in 2019 en 2020 voor PBL heeft verricht.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 75 provincies, gemeenten, waterschappen, regio-organen en omgevingsdiensten waarvan bekend is dat die (relatief) veel circulaire activiteiten uitvoeren. Er is onderscheid gemaakt in circa 60 type activiteiten (beleidsinstrumenten). In totaal zijn er bij deze overheden bijna 2.000 circulaire activiteiten in kaart gebracht en geanalyseerd. Met gemiddeld 48 activiteiten per individuele regionale overheid, zijn bij provincies gemiddeld de meeste activiteiten te vinden.

Het onderzoeksrapport biedt een totaaloverzicht van de in kaart gebrachte circulaire activiteiten in Nederland. Het onderzoek is onderdeel van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023.

Het inspiratieboek is gratis te downloaden via de website van Royal HaskoningDHV>