Nieuw regionaal verkeersmodel voorkomt files in de stad

09 januari 2014 – Verkeersstromen modelleren gebeurde tot nu toe vooral op het niveau van losse voertuigen of van wegen. Het modelleren van een groter gebied, zoals een complete stad, vergde te veel rekentijd. Dr. Victor Knoop, universitair docent verkeersstroming TU Delft, heeft een nieuw verkeersmodel ontwikkeld dat voor een groot stedelijk gebied de verkeerssituatie wel snel kan berekenen. Hij presenteert het model op 12 januari 2014 in Washington, bij de Annual Meeting of the Transportation Research Board, het belangrijkste jaarlijkse wetenschappelijke congres over verkeer.
Het model werkt nu nog alleen met auto’s, maar in de toekomst hopen Knoop en zijn collega’s voetgangers en fietsers in het model te integreren. Ook hoopt Knoop de tool uit te breiden en emissies op deze manier te kunnen berekenen. Immers, de luchtkwaliteit in de stad kan ook enorm verbeteren als de automobilisten buiten de stad moeten wachten totdat ze in de stad kunnen doorrijden. Een uitgebreide versie van het model kan dan niet alleen de verandering in reistijd aangeven, maar ook de effecten op fijnstof en CO2-uitstoot.

Meer op de website van de TUD>