Reevesluis complex opgeleverd

Het Reevesluiscomplex is klaar. Eerder dit jaar werd de schutsluis in gebruik genomen door de scheepvaart en sinds deze maand maken ook de fietsers volop gebruik van het fietspad over de sluisdeuren. Na de oplevering van de schutsluis op 1 juli is op 22 juli ook de spuisluis formeel opgeleverd aan opdrachtgever.
De bouw van het Reevesluiscomplex is gereed en in de afgelopen maanden hebben al vele boten en schepen de schutsluis gepasseerd. De verwachting is dat het complex later dit jaar officieel wordt geopend. Op dit moment worden er nog een aantal restpunten afgerond.
Het project IJsseldelta Zuid uitgevoerd door de combinatie Isala Delta is nog niet geheel gereed. Het verwijderen van de IJsseldijk in de Onderdijkse Waard staat gepland voor medio 2023, deze datum is afhankelijk van het verwijderen van de Roggebotsluis. De natuurontwikkeling Onderdijkse Waard moet eind 2023 gereed zijn.

Isala Delta is een combinatie van Van Hattum en Blankevoort en Boskalis, het project maakt deel uit van het IJsseldeltaprogramma.

Van Hattum & Blankevoort>