Reconstructie N211 Wippolderlaan definitief gegund

3 mei 2023 – De aannemerscombinatie Mobilis-Van Gelder gaat de reconstructie N211 Wippolderlaan in Provincie Zuid-Holland uitvoeren. Het project omvat de verbreding van de weg tussen de A4 en N222 en de aanleg van een ongelijkvloerse kruising N211-Laan van Wateringse Veld en de kruising N211-N222. Ook een gedeeltelijke herinrichting van recreatiegebied de Zwethzone maakt deel uit van het project. De werkzaamheden starten na deze zomer en moeten in 2027 klaar zijn.
De N211 Wippolderlaan is een belangrijke verbindingsweg langs Wateringen tussen de A4 en de Erasmusweg in Den Haag. Dagelijks maken meer dan 71.000 motorvoertuigen gebruik van deze weg en is daarmee één van de drukste provinciale wegen van Nederland. De reconstructie moet na realisatie zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en files voorkomen.
De weg tussen de A4 en de N222 gaat van 2×2 naar 2×3 rijstroken. Er komt een ongelijkvloerse kruising tussen de N211 en de Laan van Wateringse Veld net als bij de kruising N211-N222. Vanaf de nieuw aan te leggen rotonde bij de Laan van Wateringse Veld loopt de weg omhoog met een fly-over over de N211. Een gedeeltelijke herinrichting van het naastgelegen recreatiegebied de Zwethzone is eveneens onderdeel van de reconstructie. In het ontwerp van de weg zijn (extra) duurzame maatregelen opgenomen tegen licht en geluidhinder.
Provincie Zuid-Holland maakte de keuze voor Mobilis-Van Gelder op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wat inhoudt dat een weging is gemaakt tussen prijs én kwaliteit. Ook duurzaamheid en minimale omgevings- en verkeershinder waren belangrijke wegingen. Half april verstrekte de provincie de voorgenomen gunning aan Mobilis-Van Gelder. Met het verstrijken van de rechtsbeschermingstermijn van twintig kalenderdagen (Alcatel-termijn) is de gunning nu definitief.

Impressie van de nieuwe situatie (Illustratie Mobilis)

Meer bij Mobilis>