Reconstructie haven Vukovar

25 juni 2013 – Een consortium van Witteveen+Bos  en het Kroatische civieltechnische instituut IGH (Zagreb) kreeg op 23 mei 2013 opdracht tot het verlenen van technische assistentie voor de reconstructie van de haven van Vukovar, gelegen op de rechteroever van de Donau. Het project maakt onderdeel uit van het moderniseren en het verhogen van de capaciteit van de havens langs de zogenaamde Corridor VII, een pan-Europese waterweg. In het kader van de opdracht worden alle benodigde ontwerp- en besteksdocumenten opgesteld voor de reconstructie van de haven van Vukovar. Daarnaast zal het nodige veldonderzoek worden verricht en assistentie worden verleend ten behoeve van vergunningen en milieueffectrapportage. Op basis daarvan wordt het project voorgedragen voor Europese cofinanciering.

Meer op de site van W+B>