Stichting IJkdijk publiceert eindrapport dijkmonitoringssystemen

28 maart 2013 – Full service dijkmonitoringssystemen kunnen de staat van een dijk met een behoorlijke precisie inzichtelijk maken. De combinatie van sensoren, rekenmodellen, analyse- en visualisatiesystemen zorgt ervoor dat inzicht kan worden verkregen in de actuele en verwachte sterkte van dijken. Dat is de conclusie van een onlangs verschenen eindrapport van een onafhankelijke commissie over het derde IJkdijk experiment: de All-in-One Sensor Validatietest.

Aan het experiment hebben verschillende partijen meegewerkt. Meet- en visualisatiepartijen konden hun meettechnieken en visualisatiesystemen laten testen. Deltares ontwierp de proefdijken, verzorgde de projectleiding en was verantwoordelijk voor de uitvoering van het experiment. De afgelopen maanden heeft een onafhankelijke commissie onder leiding van Stichting IJkdijk, waarin Deltares deelnam, de resultaten van alle negen meettechnieken en drie visualisatiesystemen geanalyseerd en samengevat in een eindrapport. Het rapport werd op 20 maart gepresenteerd tijdens het IJkdijksymposium in Burgers Zoo in Arnhem.

Bron: waterforum.net>

Het rapport online>