‘Raakt ons grondwater ooit op?’

Wereldwijd hebben is steeds meer grondwater van goede kwaliteit nodig voor de water- en voedselvoorziening. Grondwatervoorraden raken echter versneld uitgeput, leidend tot bodemdaling en verzilting, maar hoeveel winbaar grondwater er nog beschikbaar is en wanneer de bodem in zicht komt is onbekend. Maar daar gaat mogelijkverandering in komen.
Marc Bierkens, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en deeltijd werkzaam bij Deltares heeft onlangs de prestigieuze European Research Council Advanced Grant ontvangen om te onderzoeken hoeveel winbaar zoet grondwater er momenteel op aarde is en welke hoeveelheden in de toekomst economisch acceptabel en op een duurzame manier voor mens én natuur gewonnen kunnen worden.
Voor het onderzoek is 2,5 miljoen Euro beschikbaar voor vijf jaar.
Marc Bierkens trekt in dit onderzoek op met onder andere Gualbert Oude Essink die ook bij de Universiteit Utrecht en Deltares werkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie PhD’ers en twee Postdocs.
Volgens Oude Essink is dit is een fantastische kans om eindelijk antwoord te krijgen op een prangende vraag die in de context van klimaatverandering en zeespiegelstijging alleen maar belangrijker wordt. Dit onderzoek kan laten zien wat verantwoord is om te onttrekken en dat is belangrijk voor misschien wel een paar miljard mensen die afhankelijk zijn van  grondwaterwinningen.
Overigens komt ook in Nederland ruim 65 procent van ons water uit de ondergrond.

De European Research Council heeft tot doel om Europees toponderzoekers te stimuleren nieuwe kansen en mogelijkheden op hun onderzoeksgebied mogelijk te maken. De Grants worden in een open competitie toegekend en beoordeeld door een onafhankelijke commissie van experts.

Deltares>